ازدواج باطل

ازدواج باطل ازدواجی است که تحت قوانین حوزه قضایی هر محدوده جغرافیایی ، جزو دسته موضوعات و مسائل به شمار می رود . برای مثال ازدواجی که در آن همسر جدید در عین حال که همسر اول رضایت نداده است، ازدواج باطل  است که می توان گفت در آن ، ازدواج از ابتدا باطل و نامعتبر بوده است . مثل این است که این ازدواج هرگز وجود نداشته است و نیاز به جدایی قانونی هم ندارد .

ازدواج باطل

با این حال ، ازدواجی هم که توسط یکی از طرفین ازدواج ملغا شود صرفا ” ازدواج باطل ” نیست ، به این معنی که اگر در دادگاه مورد اعتراض قرار گیرد ، ازدواج لغو و منجر به طلاق خواهد شد . ازدواجی که با حسن‌نیت صورت می‌گیرد ، اما بعدا معلوم می‌شود که ذره ای حسن نیت در آن وجود نداشته باشد ، ممکن است به عنوان یک ازدواج احتمالی  و همسران به عنوان همسران احتمالی شناخته شوند ، در نتیجه این ازدواج باطل خواهد بود .

تاریخچه

طبق گفته پل جی گودا از بین بردن تمایز بین ازدواج باطل و تجدید ناپذیر در زمینه اختلافات قضایی بین دادگاه‌های مدنی و کلیسایی ایجاد شد . دادگاه‌های مدنی صلاحیت رسیدگی به امور ملک را داشتند ، در حالی که کلیسا صلاحیت قانونی بودن ازدواج را حفظ می‌کرد . در موارد وراثتی ، هم پوشانی وجود داشت که در آن لازم بود مشروعیت وارثان احتمالی مورد توجه قرار گیرد . با اصلاح دینی که بعدتر رخ داد ، قوانین از ازدواج به عنوان یک موضوع مذهبی به عنوان یک قرارداد مدنی تغییر کرد. “اولین دادگاه های آمریکا تمایز میان معلول متعارف و مدنی را به عنوان منطق برای باطل (غیر فعال) و قابل ابطال ازدواج پذیرفته بودند.” دادگاه مستعمراتی ، دیدگاه قانون مدنی در به دنبال داشتن ظرفیت احزاب برای ورود به یک نظر قانونی جهت ایجاد قراردادی الزام آور را جزو قوانین قلمداد می کردند .

 

گالری عکاسی سالن عقد ایرن

کلیات

 • درجه خویشاوندی دو طرف بسیار نزدیک در ازدواج مهم است – به عنوان مثال ، یک برادر و خواهر یا یک والد و یک کودک . حوزه‌های قضایی مختلف فهرست‌های متفاوتی از رابطه با محارم ممنوعه را ایجاد کرده اند آن را جرو ازدواج باطل می دانند .
 • ازدواجی که در نتیجه از دست دادن حقوق مدنی برگزار گردد ، مانند محکومیت برای جرمی که ارتکاب شده است ، جزو ازدواج باطل و ممنوعه به شمار می رود
 • اشکال مختلف ازدواج برخلاف قانون ایجاد می شود مانند ازدواج همجنس‌گرایان ( در برخی حوزه‌های قضایی ) یا ازدواج گروهی ممنوع و ازدواج باطل است
 • ازدواجی که پیشتر رخ داده است و در آن طرفی از ازدواج حضور دارد ، ازدواج بعدی می‌تواند منجر به جرم دو همسری شود .

اکثر حوزه های قضایی معتبر بودن روابط ازدواج هایی که در حوزه های دیگر انجام می شوند را تشخیص می دهند . . با این حال، قوانینی برای تشخیص صلاحیتی که طرفین ازدواج به طور معمول در آن زندگی می کنند ممکن است در برخی حوزه های قضایی وجود نداشته باشند . دلایل مشترک برای یک دادگاه برای یافتن ازدواجی که از ابتدا بصورت ازدواج باطل آغاز می‌شود ، این است که شامل ازدواج زنای محصنه ( ازدواج با محارم ) ، چند همسر ، ازدواج هم جنس ، یا یک ازدواج گروهی است .

گالری عکاسی سالن عقد ایرن

قانون ازدواج باطل در نیویورک

در قانون روابط داخلی ایالت نیویورک ، همه ازدواج‌های پنهانی باطل است ، اما این ازدواج شامل ازدواج‌های فامیلی هر درجه‌ای نیست :

 • زنای محصنه و ازدواج‌های باطل : این نوع ازدواج به صورت غیر مجاز و غیر قانونی است که با توجه به روابط بین خویشاوندان می تواند مشروع یا غیرمشروع باشد. در زیر نمونه های ازدواج باطل و نامشروع ذکر شده است :
 • یک جد و نواده ؛
 • برادر و خواهر همه یا نیمی از خون ؛
 • یک دایی (عمو) و خواهرزاده و یا خاله (عمه) و برادرزاده .

سایر ازدواج هایی که از قوانین بالا منع شده باشد جزو ازدواج های رسمی در قوانین ایالتی به شمار می روند.

 • چند همسری و ازدواج‌های باطل : ازدواج اگر توسط کسی که شوهر یا همسر او هنوز در ازدواج قبلیشان بدون طلاق حضور دارند ، کاملا باطل است و جزو چند همسری محسوب می گردد ، مگر این که:
 • زمانی که این ازدواج قبلا منجر به طلاق شده‌است یا برای علت دیگری غیر از زنا از بین رفته‌است ، مشروط بر این که اگر چنین ازدواجی برای علت زنای با چنین فردی منحل شود ، ممکن است در مواردی با طرف دیگری ازدواج رخ دهد و در نتیجه این ازدواج بعدی معتبر باشد .
 • چنین ازدواج قبلی به موجب بخش پیشین منحل شده‌است . ( این در رابطه با فسخ ازدواج باطل است ) .

قانون انگلستان و ولز

طبق قانون انگلستان و ولز، ازدواج باطل “یکی از مواردی است که هرگز مورد توجه قرار نگرفته است، هر اتفاقی ممکن است توسط افراد مورد نظر دنبال شود. قانون مربوطه بخش های 11 تا 16 قانون مجازات های زناشویی سال 1973 است که توسط قانون طلاق (ازدواج های مذهبی) 2002 و قانون مجازات ازدواج (همان زوج جنسی) در سال ۲۰۱۳ اصلاح شده است.

مبانی تعيين يک ازدواج ناعادلانه در مقابل سياست عمومی عبارت از صوری بودن است . یکی از طرفین در سن شانزده‌سالگی قرار دارد ، یا اینکه در زمان ازدواج طرفی به طور قانونی پیش تر ازدواج‌کرده است . اگر ازدواجی از نظر قانونی معتبر نباشد ، قانون می‌گوید که هرگز وجود نداشته است و در یک جمله ” ازدواج باطل است ” .

ازدواج اجباری یک ازدواج باطل

ازدواج اجباری (همچنین ازدواج اجتناب ناپذیر) نامیده می شود، ازدواجی است که می تواند با انتخاب یکی از طرفین لغو شود. ازدواج معتبر است اما در صورتی که یکی از طرفین ازدواج در دادگاه محاکمه شود، لغو می شود.

ازدواج اجباری با یک ازدواج باطل متضاد است، که یکی از آن موارد تضاد در قانونی و غیرقانونی بودن است یعنی ازدواج اجباری قانونی است اما با توجه به توضبحلت قبل امکان لغو آن وجود دارد اما ازدواج باطل از ابتدا غیرقانونی است، از این رو به طور قانونی تاثیری ندارد.

تاریخچه

مفهوم “ازدواج اجباری” از دادگاه های اولیه ای که دارای صلاحیت برای تعیین آنچه که یک ازدواج معتبر را تشکیل می داد، به وجود آمد. بعضی از موانع شناسایی شده به دادگاه های مدنی تعلق داشتند که دارای صلاحیت و حق مالکیت بودند.

دلایل متداول که موجب ازدواج اجباری می شود شامل مواردی است که نشان می دهد هر یک از طرفین ازدواج به طور قانونی رضایت ندارند مانند فشار و آسیب رساندن جسمانی ، یا مشکلات و نقوص ذهنی و روانی و …

اعتبار یک ازدواج اجباری تنها می تواند توسط یکی از طرفین ازدواج مورد ابطال قرار گیرد ؛ بنابراین، پس از مرگ یکی از طرفین، ازدواج اجباری نمی تواند لغو شود.