page-header

پشتیبان ایرن سه‌شنبه، 23 نوامبر 2021

عقد نکاح

عقد نکاح و انحلال آن چه شروطی و قوانینش به چه صورتی می باشد.

عقد نکاح پیچیده‌ ترین عقد مصرح در قوانین مدنی کشور است. پیچیدگی حقوقی مربوط به این موضوع  ناشی از اهمیت شخصیت طرفین برای انعقاد آن است. در پی انعقاد نکاح، تکالیف بسیاری بر ذمه زن و شوهر قرار می‌گیرد؛ بنابراین قبل و پس از ایجاد رابطه زوجیت و نیز انحلال آن حاوی نکات حقوقی فراوانی است.

عقد نکاح

 شروط صحت عقد نکاح

برای صحت عقد نکاح و نفاذ آن شرایط آتی لازم است:

انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلای شان.

حضور دو نفر شاهد با اهلیت.

عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکح و منکوحه.

نکاحی، صحیح و مشروع است که دارای شرایط زیر باشد:

فرق جنسیت: یعنی زن و مرد نکاح کنند. نه مرد با مرد و زن با زن.

اهلیت: در قانون مدنی کشور سن ازدواج برای مردها را 18 سالگی و از زن‌ها 16 سالگی تعیین شده است. یعنی برای انعقاد نکاح اکمال سن 18برای مردها و اکمال سن16برای زن‌ها شرط است. اما در حالت وخیم قاضی می‌تواند که عقد نکاح را قبل از سن معینه ازدواج اجازه بدهد. مثلاً در صورت حامله شدن دختر از پسری که هنوز سن ازدواج را اکمال نکرده باشد.

عقد نکاحرضا: رضایت در نکاح شرط است و آزاد بودن اظهار رضایت نیز شرط می‌باشد. یعنی کسانی‌که ازدواج می‌‌نمایند باید با الذات در محکمه حاضر شده و رضایت خود را اظهار نماید و از همین سبب است تا ناکح و منکوحه بطور آزادانه اظهار رضایت نمایند.